Novinky k 2 sezóně / News for the 2nd Season

04.05.2013 14:30

V druhé sezóně dojde k povolení techniky WRC pro 12 nejlepších týmů celkové klasifikace. 6 nejlepších týmů bude mít svobodnou volbu ohledně techniky, zbylých 6 bude muset nasadit techniku do roku 2005 (včetně). Do celkového hodnocení týmů (CSI WRC CUPu) budou bodovat pouze vozy WRC (CSI AWD a FWD Cup zůstává) a po sezóně budou 4 nejhorší týmy sestupovat. Na jejich místo následně nastoupí 2 nejlepší týmy AWD a FWD CUPu (může se jednat i o juniorské týmy stávajících WRC týmů). Tým účastnící se CSI WRC CUPu bude moci nasadit maximálně 2 identické vozy WRC (Například 2x Citroën C4 WRC 07).

 

The WRC cars will be permitted from the beginning of the 2nd Season for the best 12 teams from Overall Clasification. 6 best teams will have free choice of the car and the rest 6 teams can choose a 2005 WRC car and older. Only WRC cars will points to the Overall Team Classification (CSI WRC Cup - CSI AWD and FWD Cup will stay) and 4 worst teams will be dropped. Their place will be filled by 2 best teams from AWD and FWD CUP (including the Junior Teams from the WRC teams. Competitors in CSI WRC CUP must use max. 2 identical WRC Cars (for example 2x Citroën C4 WRC 07).

 

Series Promoter